מהי

אדמיניסטרציה?

אדמיניסטרציה

מהי אדמיניסטרציה?

אדמיניסטרציה

הרבה פעמים שואלים אותי מהי אדמיניסטרציה? אז הכנתי סרטון מסביר ומרים שעודכן באוגוסט 2021!

*מהי אדמיניסטרציה
*חשיבות התפקיד ועתידו
*סקירה על תחומי עשיה

למה אתם צריכים את כל הטוב הזה? 
*הגדרה ברורה של התפקיד
*ראיה מערכתית של התפקיד
*התפתחות אישית ומקצועית
*מיתוג אישי
*סיוע בגיוס עובדים (הגדרת תפקיד)
*הכשרה וחפיפת עובד חדש
*יחצנות והסבר על חשיבות התפקיד

יצא סרטון רציני משהו אז תחייכו תוך כדי. 🙂 

הרבה פעמים שואלים אותי מהי אדמיניסטרציה? אז הכנתי סרטון מסביר ומרים שעודכן באוגוסט 2021!

*מהי אדמיניסטרציה
*חשיבות התפקיד ועתידו
*סקירה על תחומי עשיה

למה אתם צריכים את כל הטוב הזה? 
*הגדרה ברורה של התפקיד
*ראיה מערכתית של התפקיד
*התפתחות אישית ומקצועית
*מיתוג אישי
*סיוע בגיוס עובדים (הגדרת תפקיד)
*הכשרה וחפיפת עובד חדש
*יחצנות והסבר על חשיבות התפקיד

הסרטון רציני משהו אז תחייכו תוך כדי. 🙂