תפעול

הנהלת חשבונות

תפעול

תפעול

תפעול – הוא הפיכה של משאבים לשירותים ולמוצרים בתהליך סדור עם קשרי גומלין, קדימויות, פעולות, תהליכים ועוד שמות מפוצצים. בבלוג ההתייחסות לתפעול היא בהיבט האדמיניסטרטיבי. כלומר, תמיכה, ארגון, תיאום, בקרה, נוהלים, שיטות ודרכים לעבודה יעילה.