ניהול יעיל של תיקיות ספקים ותיעוד להנהח"ש

הנהלת חשבונות

מה עושים עם כל המסמכים שאנחנו מקבלים מספקים? חן מס, קבלות, הצעות מחיר, הסכמים ועוד בפוסט אחר הצגתי 2 דרכים לתיעוד חומרי הנהלת חשבונות, בפוסט אציג דרך נוספת הכוללת אוטומציה.